Sopimus ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy EKAMI Konserni, jonka alaisuudessa toimivat Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 1958694-5) ja Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy (y-tunnus 2705331-3).

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, EKAMI

Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

puhelin +358 10 395 9000

1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Kauppiaalla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin. Kauppias ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Asiakkaan tiedot poistetaan asiakasrekisteristä, kun niitä ei enää tarvita.

2. Tilaaminen

Tuotteet tilataan osoitteesta verkkokauppa.noreply@ekami.fi ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin.

3. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi / Paytrail -palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelun ja Nets Oy:n korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard). 

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeilla tai yleisimmillä luottokorteilla. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi / Paytrail -palvelun kautta.

4. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

5. Toimitusaika ja -tapa

Palvelun tai tuotteen tuotekuvauksessa on kuvattu tuotteiden toimitusaika ja -paikka. Mahdolliset muutokset toimituspaikassa ja -ajassa on sovittava myyjän kanssa erikseen.

6. Tuotteiden palautukset ja vaihdot

Asiakkaalla on vaihto- ja palautusoikeus Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti viimeistään 14 päivän kuluttua (KSL 6:14) tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta tai palvelusta sopimisesta. Palvelusta sopimiseksi katsotaan tilausvahvistuksen ajankohta.

Palautettavien tuotteiden tulee olla käyttämättömiä ja jälleenmyyntikelpoisia. Palauttamisoikeus ei koske esimerkiksi tavaraa joka valmistetaan asiakkaan yksilöllisten toiveiden mukaan, tai tuotetta joka on nopeasti pilaantuvaa/vanhentuvaa.

Tilauksen peruuttaminen pitää tehdä ilmoittamalla siitä tilausvahvistuksen yhteystietoon selkeällä tavalla, esimerkiksi sähköpostitse. Pelkkä tuotteen noutamatta jättäminen tai ei riitä kaupan peruuttamiseksi.

Kaikki palautuksesta/vaihdosta aiheutuvat kustannukset maksaa palauttaja, ellei toimituksessa ole selkeää myyjästä johtuvaa virhettä. 

Tuotteiden palautuksista on aina sovittaja erikseen myyjän kanssa. Pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä myyjään tuotteen palauttamista

7. Ilmoittautumisen perumisehdot

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova.

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, koulutusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle.

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, asiakkaalle palautetaan puolet koulutuksen (50 %) hinnasta.

Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin kaksi vuorokautta (48 h) ennen toteutusajankohtaa tai sitä ei peruuteta ollenkaan, maksua ei palauteta asiakkaalle.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti tilausvahvistuksessa mainitulle yhteyshenkilölle. Peruutuksessa on mainittava peruutettavan kurssin tiedot, osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Peruutus on onnistunut, kun myyjä on kuitannut sen vastaussähköpostilla.

Myyjällä on oikeus muuttaa koulutuksen suunniteltua ajankohtaa tai kokonaan perua koulutuksen toteuttaminen. Koulutuksen peruutuksesta tai ajankohdan siirtymisestä ilmoitetaan seitsemän vuorokautta ennen koulutuksen suunniteltua alkamisajankohtaa. Myyjästä johtuvasta peruuntumisesta palautetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.

Maksut palautetaan pääsääntöisesti alkuperäiselle maksutavalle.

Myyjä ei vastaa muista koulutukseen osallistumiseen, sen peruuntumiseen tai ajankohdan siirtämiseen liittyvistä kustannuksista.

8. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Kauppias tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Kauppiaalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Kauppias ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Kauppias ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

9. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kauppias säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Kauppias järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

10. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

11. Vahingonkorvausvastuu

Kauppias vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on kauppiaan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Kauppias ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Kauppiaan verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Kauppias ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

13. Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Kauppias on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

14. Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lakia noudattaen.